Eğitim

Teknoloji

Gelişim

Sanat

13 atölye ile öğrencilerimizi nitelikli eğitimle buluşturuyoruz.

Birbirinden keyifli atölyelerimiz ile öğrencilerimize bilim, sanat, teknoloji alanlarını sevdirecek eğitimler veriyoruz.

Geleceklerini şekillendirirken farklı disiplinlerde kendilerini keşfetme olanağı sağlıyoruz.

Hakkımızda

ATÖLYELER

Farklı branşlarda donanımlı eğitmenlerle verdiğimiz eğitimler, öğrencilerimizin hayatında fark yaratıyor.

1

CBS Harita Okur Yazarlığı

Eğitiminin amacı yaşadığı yeri ve dünyayı farklı yönleri ile tanıyan, başta kendine olmak üzere topluma ve dünyaya yön verecek bireyler olan, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin CBS Harita okuryazarlığı düzeylerini artırmaktır.

2

İHA Mekatronik Atölyesi

Eğitiminin amacı fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütüncül olarak bir araya getirmektir. Böylece İHA-Mekatronik eğitimi soru soran, yaratıcı düşünce ile çözümler üreten, çözümleri ürünlere dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

3

Tasarım ve Üretim Atölyesi

İHA - Mekatronik eğitimini alan öğrenci-lerin teorikte aldığı bilgileri proje bazlı uygulayabilecekleri, üretim açısından ahşap ve metal üretim teknolojilerini içeren ve daha pek çok olanağa sahip bir atölyedir. Tasarlanan projeler bu atölyede hayat bulacak ve teknoloji odaklı Teknofest benzeri yarışmalara buradan çıkan projelerle katılım sağlanacaktır.

4

Vefa Gençlik Atölyesi

11+ yaş üzerindeki gençlerimizin her geçen gün gelişen dünyamızda temel bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırmak, çeşitli konularda kişisel becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda farklı bakış açılarıyla yaşadıkları dünyayı sorgulama becerilerini güçlendirmek amacıyla; gönüllülük, liderlik, afet bilinci eğitimi, ilkyardım, çevre koruma, ekolojik okuryazarlık, trafik eğitimi, kültürel farkındalık, bağımlılıkla mücadele gibi konularda atölye çalışmaları ve uygulamaları gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

5

Genç Kalemler Yazarlık ve Hitabet Atölyesi

Atölye çalışmaları ile birey kendini daha iyi ifade eder hale gelerek; sosyal ortamlarda, eğitim hayatında, iş hayatında daha etkin başarı sağlar. Yazarlık, drama, diksiyon, hızlı okuma, iletişim branşları ile eğitime katılma-sıyla gelecek yıllarında etkin başarılı bireyler olmasını sağlar. Yeteneklerini keşfetmesini destekleyen, mevcut yeteneklerini de daha da güçlü hale gelmesiyle kendine güvenen, üretken birey olmalarını destekleyen, kişisel gelişimini tamamlamış birey olma ayrıcalığını kazanması amaçlanır.

6

Tarih Atölyesi

Günümüz eğitim teknolojileriyle tarih eğitiminin kaynaştırılması, unutulan kültürel değerlerimizin gençlere aktarılması, tarihte bilime ve teknolojiye yön veren türk islam bilim adamlarının anlatılması hedeflenmektedir.

7

Moda Tasarım Atölyesi

Öğrencileri meslek tercihinden önce alanla tanıştırarak yaratıcı güçlerini keşfetmelerini sağlayıp, üretim aşamalarını takip ederek bir ürünü sunabilme yetisi kazandırmaktır.

8

Organik Oyuncak Üretim Atölyesi

Bireyleri organik oyuncaklarla tanıştır-mak ve üretkenliğe katkı sağlamaktır. Örgün eğitim de yer alan öğrencilerimize oyuncak tasarımlarını yaparken ufuklarını ge-nişletmek, tasarımlarını üretmenin verdiği hazzı yaşarken el becerilerini geliştirmeyi plan-lamaktayız. Yetişkin bireyler içinde hobilerini icra ederken keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve ürettikleri oyuncakları pazarlayarak aile ekonomisine katkıda bulunmalarını planlamaktayız.

9

Müzik Atölyesi

Atölyemizin öncelikli hedefi gençlere ulaş-maktır. Onların sosyalleşmesi, sosyalleşirken de doğru müzik ve çalgı aleti eğitimini almaları, farklı müzik alanlarını ve farklı çalgı aletlerini tanımaları, anlamaları, öğrenmeleri amaçlan-mıştır. Ayrıca gençlerin öncelikli olarak kendi kültürlerinin müzik yapısını, türkülerini, ezgilerini tanıyıp bu zengin mirasın devamlılığını sağla-maları hedeflenmiştir. Kendi türküsünü söyle-yen, bağlamasını çalan genç asla kültür erozyonuna uğramayacaktır.

10

Fotoğrafçılık Atölyesi

Fotoğraf çekimi kursunu bitiren bireyin; Temel düzeyde fotoğraf bilgisine sahip olması, Fotoğraf ve fotoğrafçılığın tarihî gelişim süreci bilgisine sahip olması, Fotoğraf makinesini hazırlaması, Fotoğraf makinesi ayarlarını hatasız yapması, Fotoğrafı çekilecek ortamın ışık özelliklerini belirlemesi, Çekilmiş bir fotoğrafın ışık özelliklerini temel düzeyde analiz etmesi, Temel kompozisyon ilkelerine uygun fotoğraf çekimi için kompozisyon oluşturması, 8. Temel ışık ve kompozisyon kurallarına göre fotoğraf çekmesi amaçlanmaktadır.

11

Takı Tasarım Atölyesi

Öğrencilerimizin düşüncelerini, fiziksel ola-rak ortaya koymaya başladıktan sonra yaptıkları ürünlerle kendi gelişimlerini de görerek, farklı bakış açıları da kazanarak daha çeşitli ve güzel projelere imza atmalarını hedefler.

12

Hat Sanatları Atölyesi

Hüsn-i hat, İslam yazılarının estetik bir şekilde yazılması anlamı taşımaktadır. Hat Sanatları atölyemizde öğrencilerimize güzeli daha güzel yapma bakış açısı kazandırılmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimizin el ve göz koordinasyonlarını geliştirip Hüsn-i Hat sanatlarında pratik yapmaları sağlanmaktadır.

13

Siber Güvenlik Atölyesi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sürekli gelişerek ve her geçen gün yaygınlaşarak hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bu alanda ağ güvenliğini korumak da ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda öğrencilerimize Siber Güvenlik alanında bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Hedefimiz;

Akademimizde, eğitimdeki tekdüze bilgi ve içerik naklinden ziyade araştıran, keşfeden ve sorgulayan bir nesil inşa edilmesi hedeflenmektedir. Bu merkezde, geleneksel kodlarımızdan kopmadan 21. Yüzyıl gereklilikleri olan küresel bilinç, öğrenme ve inovasyon yetkinlikleri, iletişim, sanat ve ilişki yönetimi temaları başta olmak üzere birçok alanda nitelikli insan kaynağı oluşumuna hizmet etmeyi planlamaktayız.

BLOG

Haberler & Duyurular

Bizi Instagramdan
takip edin.